• چلو ها با برنج ایرانی
 • مخلفات
 • نوشیدنی
 • هزینه ارسال
 • 8000 تومان
 • زمان تحویل
 • از 30 تا 40 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • 11:30 تا 15:30 و 18:30 تا 22:30
 • حداقل سفارش
 • 30000 تومان
 • آدرس
 • گرمسار - میدان بسیج
آزاده قندالی
2 سال پیش
رو به ضعیف
آزاده قندالی
2 سال پیش
خوب بود
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است